Försäkring - All bilförsäkring du behöver

Vi ser till att din bli är ordentligt försäkrad om olyckan skulle vara framme. Hos oss gör du en snabb och smidig bilaffär med en försäkrad bil. Köper du bil hos oss får du förmånlig rabatt hos TryggHansa. 

Bilförsäkring – skydda din bil

Med vår bilförsäkring får du ett bra skydd för dig och din bil. Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen som ersätter personskador och skador på annans egendom, halvförsäkringen som innehåller trafikförsäkring och ett visst skydd för fordonet och helförsäkringen som ger dig det bästa skyddet för din bil.

Här är exempel på vad de olika delarna i bilförsäkringen ersätter:

Trafikförsäkring

Om du krockar med en annan bil ersätter den här delen av bilförsäkringen skadorna på den andra bilen. Försäkringen ersätter också skador på föraren men även skador på fotgängare och cyklister om du skulle råka köra på någon.

Halvförsäkring - nu med allrisk

Med en halvförsäkring får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand-, glas-, och stöldskador, räddning, rättsskydd och maskinskada. Det betyder att du kan få ersättning om någon till exempel krossar en glasruta på din bil, om någon gör ett inbrott i bilen och den blir skadad eller om den blir stulen. Du kan också få ersättning för bärgning om bilen råkar ut för driftstopp eller för advokatkostnader om en tvist uppstår i samband med till exempel en försäljning.

Från den 1 januari ingår också ett allriskskydd för bilar som är högst åtta år. Detta innebär att du kan få ersättning för vissa skador som haft ett snabbt förlopp och inte gått att förutse som till exempel

  • om inredningen skadas i samband med att varor fraktas
  • om du råkar tanka fel bränsle – exempelvis bensin i stället för diesel
  • om bilnyckeln skadas.

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du allt det skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskador. Då kan du till exempel få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka eller om du kör i diket. Du kan också få ersättning vid skadegörelse på din bil.